Reskontrat

Tehokkuutta seurantaan ja hallintaan

Reskontrat mahdollistavat tehokkaan ja ajankohtaisen ostolaskujen sekä myyntisaatavien seurannan. Sähköisten laskujen lähetys ja vastaanotto sekä paperisten laskujen skannauspalvelu mahdollistavat osto- ja myyntireskontran paperittomuuden. Laskujen hyväksymiskierto ja maksupalvelu tapahtuu myös kätevästi samasta ohjelmasta.

Reskontran peruspalveluita:
-ostolaskujen ja saatavien seuranta
-kirjanpidolliset tiliöinnit ja kustannuspaikoitus
-sähköinen hyväksymiskierto
-skannauspalvelu/e-laskutus/sähköpostilaskutus
-maksatus ja tiliotekohdistukset
-saatavien perintä ja viivästyskorkolaskuri
-asiakasrekisteri ja hyvät seurantaraportit
-käyttäjäystävällinen laskutusohjelma

 Reskontrapalveluista voit lukea lisää myös blogista.

reskontrat
Paperiton taloushallinto on selkeää ja pysyy ajantasaisena.