Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Verovapaat matkakustannusten korvaukset perustuvat verohallinnon päätökseen. Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Verovapaat päivärahat 2019

PÄIVÄRAHAN MÄÄRÄT 2019
Työmatkan kesto
* Osapäiväraha19 €yli 6 tuntia
* Kokopäiväraha42 €yli 10 tuntia
* Ateriakorvaus 10,50 €

Ulkomaanpäivärahoista löydät tiedot verottajan sivuilta, kts kohta 13 §.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Päivärahat ovat korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.

kilometrikorvaus ja päivärahat 2019

Verovapaat kilometrikorvaukset vuonna 2019

Verotuksessa työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja tyäpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan.

VEROVAPAAT KILOMETRIKORVAUKSET
KulkuneuvoKorvausmääräKorotus
Auto0,43€/km
+7senttiä/kmperävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
+11senttiä/kmtyön suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
+22senttiä/kmtyön suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
+3senttiä/kmautossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
+3senttiä/kmpalkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
+9senttiä/kmtyön suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
+3senttiä/kmkutakin mukana matkustavaa henkilöä kohden
Moottoripyörä0,33 €/km
Mopo0,18 €/km
Muu kulkuneuvo0,10 €/km

Muista tehdä matkalaskut !

Työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku. Kun teet matkalaskun, liitä mukaan matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) työnantaja voi korvata kuittien mukaan.

Palkkojen sivukulut vuonna 2019

Palkkojen sivukulut vuonna 2019

Palkkojen henkilösivukulut muuttuivat edellisen vuoden luvuista seuraavien taulukoiden osoittamalla tavalla.

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 20192018
TYÖNTEKIJÄN OSUUS:% palkoista% palkoista
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
* työntekijän osuus, 17-52 -vuotiaat ja yli 62-vuotiaat6,756,35
* työntekijän osuus, 53-62 -vuotiaat8,257,85
* työntekijän osuus, 63-67 -vuotiaat6,756,35
TyEL-MAKSUN OSUUS PALKKASUMMASTA
* alle 2 059 50024,4025,30
* yli 2 059 500 € -asiakashyvitys voi alentaa maksua-asiakashyvitys voi alentaa maksua
- Tilapäisen työnantajan alennus--vaihtelee työnantajan koosta riippuen-vaihtelee työnantajan koosta riippuen
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 346 € / 6kk25,2025,30

SAIRASVAKUUTUSMAKSU20192018
% palkoista% palkoista
Sairasvakuutusmaksu0,770,86

Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä yli 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

YEL-MAKSUT20192018
* 18—52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat24,1024,10
* 53—62 vuotiaat °°25,6025,60
Aloittavat yrittäjät:
* 18—52 vuotiaat ja yli 63 vuotiaat18,79818,80
* 53—62 vuotiaat °°19,96819,70
YEL-työtulon alaraja7799,37€/v7656,26€/v
YEL-työtulon yläraja
* Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan12816,00€/v12576,00€/v
* Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi12816,00€/v12576,00€/v
Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

°° Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

palkkojen sivukulut vuonna 2019

TAPATURMAVAKUUTUS20192018
Keskimäärin0,80 %0,80 %

Tapaturmavakuutus on pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma ylittää 1 200 euroa. 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU20192018
2 083 500 euron palkkasummaan asti:% palkasta% palkasta
* Palkansaajan osuus1,501,90
* Työnantajan osuus0,500,65
Yhteensä2,002,55
2 083 500 euroa ylittävältä osalta
* Palkansaajan osuus1,501,90
* Työnantajan osuus2,052,60
Yhteensä3,554,50
TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta0,780,92

Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä. Maksuvelvollisuuden ulkopuolella ovat myös yrittäjän eläkelain 3 §:n mukaiset yrittäjät sekä maatalousyrittäjän eläkelain 3 – 5 §:n mukaiset maatalousyrittäjät sekä hänen perheenjäsenet.

RYHMÄHENKIVAKUUTUS20192018
% palkasta% palkast
Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin0,070,07

Ryhmähenkivakuutus maksetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä ja maksut vaihtelevat yhtiöittän. 

 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Verovapaat matkakustannusten korvaukset perustuvat verohallinnon päätökseen. Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Verovapaat päivärahat 2017

PÄIVÄRAHAN MÄÄRÄT 2017
Työmatkan kesto
* Osapäiväraha19 €yli 6 tuntia
* Kokopäiväraha41 €yli 10 tuntia
* Ateriakorvaus 10,25 €

Ulkomaanpäivärahoista löydät tiedot verottajan sivuilta, kts kohta 13 §.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Päivärahat ovat korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

 

 

Verovapaat kilometrikorvaukset vuonna 2017

Verotuksessa työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan.

VEROVAPAAT KILOMETRIKORVAUKSET
KulkuneuvoKorvausKorotus
Auto0,41 € / km
+ 7 senttiä / kmperävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
+ 11 senttiä / kmtyön suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
+ 21 senttiä / kmtyön suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
+ 3 senttiä / kmautossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
+ 3 senttiä / kmpalkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
+ 9 senttiä / kmtyön suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
+ 3 senttiä / kmkutakin mukana matkustavaa henkilöä kohden
Moottoripyörä0,32 € / km
Mopo0,17 € / km
Muu kulkuneuvo0,10 € / km

 

Muista tehdä matkalaskut !

Työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku. Kun teet matkalaskun, liitä mukaan matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) työnantaja voi korvata kuittien mukaan.

Palkkojen sivukulut vuonna 2017

Palkkojen sivukulut vuonna 2017

Palkkojen sivukulut muuttuivat edellisen vuoden luvuista seuraavien taulukoiden osoittamalla tavalla.

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 20172016
TYÖNTEKIJÄN OSUUS:% palkoista% palkoista
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
* työntekijän osuus, 17-52 -vuotiaat ja yli 62-vuotiaat6,155,70
* työntekijän osuus, 53-62 -vuotiaat7,657,50
TyEL-MAKSUN OSUUS PALKKASUMMASTA
* alle 2 044 50025,1024,60
* 2 044 500 € - 32 712 000 €25,1025,10
* yli 32 712 000 €
- Tilapäisen työnantajan alennus
25,10
-
25,10
-0,25
Keskimääräinen työeläkemaksu24,40 24,00
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 334 € / 6kk25,1025,10

 

SOSIAALITURVAMAKSU20172016
% palkoista% palkoista
Sosiaaliturvamaksu1,082,12

Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä yli 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU20172016
2 059 500 euron palkkasummaan asti:% palkasta% palkasta
* Palkansaajan osuus1,601,15
* Työnantajan osuus0,801,00
2 059 500 euroa ylittävältä osalta
* Palkansaajan osuus0,801,15
* Työnantajan osuus3,303,90
TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta0,700,46

Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä. Maksuvelvollisuuden ulkopuolella ovat myös yrittäjän eläkelain 3 §:n mukaiset yrittäjät sekä maatalousyrittäjän eläkelain 3 – 5 §:n mukaiset maatalousyrittäjät sekä hänen perheenjäsenet.

YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä työttömyysvakuutusmaksu.

palkkojen sivukulut vuonna 2017

RYHMÄHENKIVAKUUTUS20172016
% palkasta% palkast
Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin0,070,07

Ryhmähenkivakuutus maksetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä.

 

TAPATURMAVAKUUTUS

Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset työnantajat, joiden kalenterivuoden aikana työntekijöille maksamien palkkojen yhteissumma on enintään 1200 euroa.
YEL-yrittäjä ei ole tapaturmavakuuttamisvelvollinen.

Tutustu uudistuvaan tapaturmavakuutukseen täältä

 

YEL-MAKSUT20172016
* 18—52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat24,1023,60
* 53—62 vuotiaat °°25,6025,10
Aloittavat yrittäjät:
* 18—52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat18,79818,408
* 53—62 vuotiaat °°19,96819,578

°° Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan.

OmaVero-palvelu ja sähköiset veroilmoitukset

OmaVero-palvelu ja sähköiset veroilmoitukset

OmaVero on yhteisö- ja yritysasiakkaille tarkoitettu oma-aloitteisten verojen ilmoitus ja maksupalvelu, joka korvaa Verotili-palvelun.

Sähköisistä veroilmoituksista pakollisia

Lainmuutoksen myötä kausiveroilmoitusten sähköinen ilmoittaminen on pakollista 1.1.2017 lähtien. Veroilmoitukset on jätettävä sähköisesti myös arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista.

Kausiveroilmoitusten uudet nimetomavero veroilmoitus

Lainmuutoksen myötä termi kausiveroilmoitus katoaa ja jatkossa verokaudelta annetaan veroilmoitus, esimerkiksi veroilmoitus työnantajasuorituksista tai arvonlisäveroilmoitus.

Verotili-palvelun poistumisen myötä myös palveluun liittyvät termit katoavat kuten verotili ja verotiliote. Myös Katso-roolien nimet muuttuvat vuodenvaihteessa.

Miten ilmoitat jatkossa?

Sähköiset ilmoitukset on mahdollista antaa verohallinon uudessa OmaVero-palvelussa, joka korvaa nykyisen Verotili-palvelun. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia nykyisiin Katso-valtuuksiinsa, sillä Verotili-palvelua varten annetut valtuudet ovat käytössä myös OmaVerossa. Kirjautuminen OmaVeroon tapahtuu samalla tavalla kuin nykyiseen Verotili-palveluun.

Nykyiseen tapaan veroilmoitusten lähettäminen onnistuu myös suoraan yritysten taloushallintajärjestelmistä.

OmaVeron tulevaisuus

Palvelujen sähköistäminen on osa valtiovarainministeriön asettamia tavoitteita lopettaa paperiposti lähes kokonaan vuoteen 2020 mennessä. OmaVero-palvelun tarkoituksena on keskittää kaikkivuorovaikutteiset palvelut yhteen paikkaan. Tulevaisuudessa yritys- ja yhteisöasiakkaiden lisäksi OmaVero-palvelun käyttäjiä ovat myös henkilöasiakkaat.

Lisätietoja OmaVerosta saat verottajan internet-sivuilta.

Palkkojen sivukulut vuonna 2016

Palkkojen sivukulut vuonna 2016

                                                                                                          2016            (2015)

Eläkevakuutusmaksut 2016

Työntekijän %-osuus palkoista  

 • alle 53 vuotias                                                                  5,70 %           (5,70 %)
 • yli 53 vuotias                                                                    7,20 %           (7,20 %)

Työnantajan osuus                                                                       18,0 %           (18,0 %)

Keskimääräinen työeläkemaksu                                                24,0 %           (24,0 %)
Ei vakinaisesti työntekijöitä, alle 8238 €/6kk                            25,1 %           (24,7 %)

TyEL-maksun osuus palkkasummasta:

 • alle 2 025 000                                                                  24,6 %           (24,70 %)
 • 2 025 000 € – 32 400 000 €                                           25,1 %           (24,55 %)
 • yli 32 400 000 €                                                               25,1 %           (24,52 %)
 • Tilapäinen alennus vuonna 2016                          -0,25 %

 

YEL-maksut 2016

 • Alle 53 vuotiaat                                                               23,6 %           (23,7 %)
 • Yli 53 vuotiaat                                                                 25,1 %           (25,2 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan.
Aloittavan yrittäjän eläkevakuutusmaksut ovat siten

 • Alle 53 vuotiaat                                                              18,408 %         (18,486 %)
 • Yli 53 vuotiaat                                                                 19,578 %         (19,656 %)

 

Sosiaaliturvamaksu

Sosiaaliturvamaksu 2016                                                        2,12 %           (2,08 %)
Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

 

Työttömyysvakuutusmaksu

Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.

 • Työntekijän osuus                                                           1,15 %           (0,65 %)
 • Osaomistajan osuus                                                       0,46 %           (0,24 %)
 • Työnantajan osuus                                                         1,00 %           (0,80 %)

Työnantajan osuus palkkojen
2.044.500 € ylittävältä osalta                                                      3,90 %           (3,15 %)

 

Ryhmähenkivakuutus

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin                             0,07 %           (0,067 %)

Ryhmähenkivakuutus maksetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä.

 

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset työnantajat, joiden kalenterivuoden aikana työntekijöille maksamien palkkojen yhteissumma on enintään 1200 euroa.
YEL-yrittäjä ei ole tapaturmavakuuttamisvelvollinen.

Tutustu uudistuvaan tapaturmavakuutukseen täältä

Verovapaat matkakorvaukset vuonna 2016

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2016

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Päivärahan määrät vuonna 2016

 • osapäiväraha 19 euroa  (työmatka yli 6 h)
 • kokopäiväraha 40 euroa  (työmatka yli 10 h)
 • ulkomaanpäiväraha 
 • ateriakorvaus 10 euroa  (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa)

Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Verovapaa kilometrikorvaus

 – Oma auto 0,43 euroa kilometriltä

+   7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
+ 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
+ 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
+   3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
+   3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
+   9 senttiä kilometriltä, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla

 – Moottoripyörä 0,32 euroa kilometriltä
 – Mopo 0,17 euroa kilometriltä
 – Muu kulkuneuvo 0,10 euroa kilometriltä

Verotuksessa työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan.

Tee matkalasku!

Työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku. Kun teet matkalaskun, liitä mukaan matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) työnantaja voi korvata kuittien mukaan.

Lisätietoja löydät myös verohallinnon sivulta.

Tilinpäätöksen muistilista

Tilinpäätöksestä lyhyesti

Kalenterivuosi alkaa lähestymään päätöstään ja merkittävä tilinpäätöskausi on alkamaisillaan. Tilikauden päättymiseen on hyvä varautua riittävän ajoissa, jolloin jää riittävästi aikaa reagoida mahdollisiin muutoksiin. Tilikaudesta laaditaan tilinpäätös, jota säätelevät monet määräykset ja muotovaatimukset. Tilinpäätöksestä laaditaan aina tasekirja ja tase-erittelyt, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Tilinpäätöksen laajuuteen ja tietojen antamisvelvollisuuteen vaikuttaa yhtiön koko sekä yhtiömuoto. Tilinpäätöksen tietojen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätöksen muistilista

Ostolaskut:
Tarkista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut on tarkastettu ja toimitettu. Toimita selvitys vastaanotettujen tuotteiden ostoveloista, joista ei ole vielä saatu laskua. Ilmoita saadut paljousalennukset tai muut alennukset.

Myyntilaskut:
Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat myynnit on laskutettu ja myyntilaskut postitettu. Toimita mahdollinen selvitys myyntisaamisista, joista ei ole vielä lähetetty laskua. Ilmoita annetut paljousalennukset. Laadi lista luottotappioiksi kirjattavista vanhoista myyntisaatavista.

Varasto:
Varasto kuuluu inventoida vuoden vaihteessa ja epäkurantti tavara on vähennettävä pois varaston arvosta. Inventaarista on oltava allekirjoitettu lista.

Käteiskassa:
Jos yritykselläsi on käytössä käteiskassa, toimita kassakirjat ja laske käteisen rahan määrä tilinpäätöspäivälle.

Pankkitilit:
Toimita saldotodistukset pankkitilien saldoista ja koroista tilinpäätöspäivälle.

Lainat:
Toimita luotonantajan saldotodistus lainoista, tulevan tilikauden lyhennyksistä sekä yli 5 vuoden kuluttua erääntyvistä lainoista.

Matkalaskut:
Toimita matkalaskut kilometrikorvauksista, päivärahoista ja ateriakorvauksista.

Muut tärkeät asiakirjat:

 • Osake- ja osakasluettelo (tieto omistajissa tapahtuneista muutoksista)

  Tilinpäätöksen muistilista
  Sähköinen taloushallinto on aina napin takana
 • Hallituksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja 2014
 • Velkoja koskevat tiedot ja todistukset
 • Saatavat osakkailta sekä heidän perheenjäseniltä
 • Palkkoihin liittyvät tiedot (henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä)
 • Leasingvastuut
 • Rasitustodistukset
 • Muut vastuut ja vakuudet
 • Verovelkatodistus
 • Tiedot sijoituksista
 • Verotuspäätös 2014

Sähköisen taloushallinnon edut

Sähköisen taloushallinnon edut!

Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon muuttaa yrityksen liiketoimintaa merkittävästi. Se tarjoaa mahdollisuuksia palvelumallin ja koko toiminnan kehittämiseen. Konkreettisia hyötyjä on useita, kuten mm. paperittomuus, tietojen helppo saatavuus, joustavuus, tallennustyön väheneminen, tasaisesti jakautuva työkuorma, virheiden minimointi sekä mahdollisuus parempaan asiakaspalveluun.

Aloittelevalle yrittäjälle sähköinen taloushallinto tarjoaa hyvät edellytykset liiketoiminnan käynnistämiseen, sillä pilvipalveluna hankittava taloushallinnon ohjelmisto ei edellytä alkuinvestointia.

Käytännön hyötyjä

Kun automaatiota aletaan hyödyntämään, paperisena toimitettavan materiaalin tallentaminen vähenee merkittävästi. Laskut ja muut tositteet kirjautuvat järjestelmään automaattisesti ja aina ajallaan. Automaatiota hyödyntäessä myös inhimilliset virheet vähenevät sekä työn tehokkuus ja kannattavuus kasvavat. Sähköisen palvelumallin myötä pystytäänkin kehittämään työtapojen lisäksi myös ansaintamalleja.Sähköisen taloushallinnon edut

Automaation ansiosta työt eivät enää kasaudu asiakkaan toimittamien aineistojen mukaan kuun vaihteeseen tai tiettyyn vuodenaikaan, vaan taloushallintoa voidaan hoitaa reaaliajassa. Taloushallinto on ajantasaista ja kuukausikirjanpito on mahdollista tehdä jopa välitilinpäätöstasoisesti. Sähköinen taloushallinto antaa myös kirjanpitäjälle mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä aikatauluttamiseen, selainpohjaisella ohjelmistolla työtä voikin tehdä ajasta tai paikasta riippumatta.

Toisin kuin voisi luulla, yhteydenpito asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä usein tiivistyy sähköisen järjestelmän käytön myötä. Asiakkaan mielenkiinto omaa taloushallintoaan kohtaan saattaa kasvaa, jolloin keskustelujen määrä lisääntyy. Yhteiskäyttöinen ohjelmisto helpottaa yhteydenpitoa, sillä molemmat osapuolet ovat ajan tasalla ja puhuvat varmasti samasta asiasta.

Yrityksille tämä tarkoittaa selvää lisäarvoa korkealaatuisen palvelun kautta – tilitoimisto voi siis parantaa asiakastyytyväisyyttään huomattavasti. Uudenlainen tehokkuus parantaa yrityksen tulosta. Sähköinen taloushallinto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden keskittyä tehokkaammin ydin liiketoimintaansa. 

(Lähde: Procountorin www-sivusto. < http://www.procountor.com/ >. Kirjoittaja Heidi Ignatius Partanen 17.6.2015)