Tilinpäätöksen muistilista

Tilinpäätöksestä lyhyesti

Kalenterivuosi alkaa lähestymään päätöstään ja merkittävä tilinpäätöskausi on alkamaisillaan. Tilikauden päättymiseen on hyvä varautua riittävän ajoissa, jolloin jää riittävästi aikaa reagoida mahdollisiin muutoksiin. Tilikaudesta laaditaan tilinpäätös, jota säätelevät monet määräykset ja muotovaatimukset. Tilinpäätöksestä laaditaan aina tasekirja ja tase-erittelyt, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Tilinpäätöksen laajuuteen ja tietojen antamisvelvollisuuteen vaikuttaa yhtiön koko sekä yhtiömuoto. Tilinpäätöksen tietojen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätöksen muistilista

Ostolaskut:
Tarkista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut on tarkastettu ja toimitettu. Toimita selvitys vastaanotettujen tuotteiden ostoveloista, joista ei ole vielä saatu laskua. Ilmoita saadut paljousalennukset tai muut alennukset.

Myyntilaskut:
Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat myynnit on laskutettu ja myyntilaskut postitettu. Toimita mahdollinen selvitys myyntisaamisista, joista ei ole vielä lähetetty laskua. Ilmoita annetut paljousalennukset. Laadi lista luottotappioiksi kirjattavista vanhoista myyntisaatavista.

Varasto:
Varasto kuuluu inventoida vuoden vaihteessa ja epäkurantti tavara on vähennettävä pois varaston arvosta. Inventaarista on oltava allekirjoitettu lista.

Käteiskassa:
Jos yritykselläsi on käytössä käteiskassa, toimita kassakirjat ja laske käteisen rahan määrä tilinpäätöspäivälle.

Pankkitilit:
Toimita saldotodistukset pankkitilien saldoista ja koroista tilinpäätöspäivälle.

Lainat:
Toimita luotonantajan saldotodistus lainoista, tulevan tilikauden lyhennyksistä sekä yli 5 vuoden kuluttua erääntyvistä lainoista.

Matkalaskut:
Toimita matkalaskut kilometrikorvauksista, päivärahoista ja ateriakorvauksista.

Muut tärkeät asiakirjat:

 • Osake- ja osakasluettelo (tieto omistajissa tapahtuneista muutoksista)
  Tilinpäätöksen muistilista
  Sähköinen taloushallinto on aina napin takana
 • Hallituksen pöytäkirjat
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja 2014
 • Velkoja koskevat tiedot ja todistukset
 • Saatavat osakkailta sekä heidän perheenjäseniltä
 • Palkkoihin liittyvät tiedot (henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä)
 • Leasingvastuut
 • Rasitustodistukset
 • Muut vastuut ja vakuudet
 • Verovelkatodistus
 • Tiedot sijoituksista
 • Verotuspäätös 2014