Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Verovapaat matkakustannusten korvaukset perustuvat verohallinnon päätökseen. Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Verovapaat päivärahat 2019

PÄIVÄRAHAN MÄÄRÄT 2019
Työmatkan kesto
* Osapäiväraha19 €yli 6 tuntia
* Kokopäiväraha42 €yli 10 tuntia
* Ateriakorvaus 10,50 €

Ulkomaanpäivärahoista löydät tiedot verottajan sivuilta, kts kohta 13 §.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Päivärahat ovat korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.

kilometrikorvaus ja päivärahat 2019

Verovapaat kilometrikorvaukset vuonna 2019

Verotuksessa työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja tyäpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan.

VEROVAPAAT KILOMETRIKORVAUKSET
KulkuneuvoKorvausmääräKorotus
Auto0,43€/km
+7senttiä/kmperävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
+11senttiä/kmtyön suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
+22senttiä/kmtyön suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
+3senttiä/kmautossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
+3senttiä/kmpalkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
+9senttiä/kmtyön suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
+3senttiä/kmkutakin mukana matkustavaa henkilöä kohden
Moottoripyörä0,33 €/km
Mopo0,18 €/km
Muu kulkuneuvo0,10 €/km

Muista tehdä matkalaskut !

Työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku. Kun teet matkalaskun, liitä mukaan matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) työnantaja voi korvata kuittien mukaan.