Palkkojen sivukulut vuonna 2017

Palkkojen sivukulut vuonna 2017

Palkkojen sivukulut muuttuivat edellisen vuoden luvuista seuraavien taulukoiden osoittamalla tavalla.

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 20172016
TYÖNTEKIJÄN OSUUS:% palkoista% palkoista
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
* työntekijän osuus, 17-52 -vuotiaat ja yli 62-vuotiaat6,155,70
* työntekijän osuus, 53-62 -vuotiaat7,657,50
TyEL-MAKSUN OSUUS PALKKASUMMASTA
* alle 2 044 50025,1024,60
* 2 044 500 € - 32 712 000 €25,1025,10
* yli 32 712 000 €
- Tilapäisen työnantajan alennus
25,10
-
25,10
-0,25
Keskimääräinen työeläkemaksu24,40 24,00
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 334 € / 6kk25,1025,10

 

SOSIAALITURVAMAKSU20172016
% palkoista% palkoista
Sosiaaliturvamaksu1,082,12

Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä yli 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU20172016
2 059 500 euron palkkasummaan asti:% palkasta% palkasta
* Palkansaajan osuus1,601,15
* Työnantajan osuus0,801,00
2 059 500 euroa ylittävältä osalta
* Palkansaajan osuus0,801,15
* Työnantajan osuus3,303,90
TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta0,700,46

Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä. Maksuvelvollisuuden ulkopuolella ovat myös yrittäjän eläkelain 3 §:n mukaiset yrittäjät sekä maatalousyrittäjän eläkelain 3 – 5 §:n mukaiset maatalousyrittäjät sekä hänen perheenjäsenet.

YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä työttömyysvakuutusmaksu.

palkkojen sivukulut vuonna 2017

RYHMÄHENKIVAKUUTUS20172016
% palkasta% palkast
Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin0,070,07

Ryhmähenkivakuutus maksetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä.

 

TAPATURMAVAKUUTUS

Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset työnantajat, joiden kalenterivuoden aikana työntekijöille maksamien palkkojen yhteissumma on enintään 1200 euroa.
YEL-yrittäjä ei ole tapaturmavakuuttamisvelvollinen.

Tutustu uudistuvaan tapaturmavakuutukseen täältä

 

YEL-MAKSUT20172016
* 18—52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat24,1023,60
* 53—62 vuotiaat °°25,6025,10
Aloittavat yrittäjät:
* 18—52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat18,79818,408
* 53—62 vuotiaat °°19,96819,578

°° Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan.