Palkkojen sivukulut vuonna 2019

Palkkojen sivukulut vuonna 2019

Palkkojen henkilösivukulut muuttuivat edellisen vuoden luvuista seuraavien taulukoiden osoittamalla tavalla.

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 20192018
TYÖNTEKIJÄN OSUUS:% palkoista% palkoista
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
* työntekijän osuus, 17-52 -vuotiaat ja yli 62-vuotiaat6,756,35
* työntekijän osuus, 53-62 -vuotiaat8,257,85
* työntekijän osuus, 63-67 -vuotiaat6,756,35
TyEL-MAKSUN OSUUS PALKKASUMMASTA
* alle 2 059 50024,4025,30
* yli 2 059 500 € -asiakashyvitys voi alentaa maksua-asiakashyvitys voi alentaa maksua
- Tilapäisen työnantajan alennus--vaihtelee työnantajan koosta riippuen-vaihtelee työnantajan koosta riippuen
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 346 € / 6kk25,2025,30

SAIRASVAKUUTUSMAKSU20192018
% palkoista% palkoista
Sairasvakuutusmaksu0,770,86

Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä yli 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

YEL-MAKSUT20192018
* 18—52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat24,1024,10
* 53—62 vuotiaat °°25,6025,60
Aloittavat yrittäjät:
* 18—52 vuotiaat ja yli 63 vuotiaat18,79818,80
* 53—62 vuotiaat °°19,96819,70
YEL-työtulon alaraja7799,37€/v7656,26€/v
YEL-työtulon yläraja
* Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan12816,00€/v12576,00€/v
* Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi12816,00€/v12576,00€/v
Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

°° Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

palkkojen sivukulut vuonna 2019

TAPATURMAVAKUUTUS20192018
Keskimäärin0,80 %0,80 %

Tapaturmavakuutus on pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma ylittää 1 200 euroa. 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU20192018
2 083 500 euron palkkasummaan asti:% palkasta% palkasta
* Palkansaajan osuus1,501,90
* Työnantajan osuus0,500,65
Yhteensä2,002,55
2 083 500 euroa ylittävältä osalta
* Palkansaajan osuus1,501,90
* Työnantajan osuus2,052,60
Yhteensä3,554,50
TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta0,780,92

Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä. Maksuvelvollisuuden ulkopuolella ovat myös yrittäjän eläkelain 3 §:n mukaiset yrittäjät sekä maatalousyrittäjän eläkelain 3 – 5 §:n mukaiset maatalousyrittäjät sekä hänen perheenjäsenet.

RYHMÄHENKIVAKUUTUS20192018
% palkasta% palkast
Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin0,070,07

Ryhmähenkivakuutus maksetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä ja maksut vaihtelevat yhtiöittän.